B e l e i d s r e s e a r c h . n l

 

home kennisvelden

projecten

links en downloads contact

 

O v e r b b e l e i d s r e s e a r c h . n l

Trendanalyses: longitudinaal en contextueel
 

<<< Juist bij het maken van strategische beleidskeuzes is het van belang om inzicht te hebben in ontwikkelingen die (veel) verder teruggaan in de tijd. Kennis van de grote, historische trends en trendbreuken is onmisbaar om alle mogelijke toekomstige ontwikkelingsrichtingen in beeld te krijgen. In vrijwel alle scenariostudies is dan ook ten minste één van de beleidsscenario's gebaseerd op extrapolatie van historische trends.

Door de ontwikkeling van het beleid op lange termijn te analyseren wordt bovendien waardevolle informatie verkregen over de invloed van de ontwikkelingen die zich buiten het beleidsveld afspelen. Omdat de ontwikkelingen op een beleidsterrein meestal in hoge mate door exogene factoren worden bepaald, besteedt beleidsresearch.nl steeds veel aandacht aan de politiek-maatschappelijke context.

Door de longitudinale trends op het beleidsveld tegen de achtergrond te plaatsen van de ontwikkelingen in de beleidsomgeving wordt duidelijk welke (categorieën) exogene factoren de meeste impact hebben op het beleid. Op grond daarvan kan vervolgens met vrij grote zekerheid worden afgeleid met welke exogene ontwikkelingen men in de toekomst vooral rekening moet houden. Bij de strategiebepaling kunnen de beleidsmakers daar dan goed op inspelen.

Strijd om de rivieren. Een recent voorbeeld van een longitudinale en contextuele trendanalyse is het (promotie-) onderzoek naar de transities in het Nederlandse rivierenbeleid.

 

zoeken op deze site