B e l e i d s r e s e a r c h . n l

 

home

kennisvelden

projecten

links en downloads

contact

 

p r o j e c t e n

onderzoek naar

Opdrachtgever

Trendanalyse relatie beleid en productiviteit spoorsector

IPSE Studies, TU Delft

Trendanalyse relatie beleid en productiviteit energiesector

IPSE Studies, TU Delft (in dienstverband)

Internationale besluitvorming rond het Maas- en Scheldestroomgebied

Waterdienst Rijkswaterstaat

Trendanalyse relatie beleid en productiviteit drinkwatersector

IPSE Studies, TU Delft (in dienstverband)

Onderzoek regulation and performance Dutch networksectors

IPSE Studies, TU Delft

Trends en trendbreuken in het waterbeleid van de 20e eeuw

Deltaprogramma Rivieren (Ministerie IenM) i.s.m. Deltares

Ontwikkeling Database Publieke Sector (databestand met tijdreeksen over prestaties en ingezette middelen van de publieke sector ten behoeve van de analyse van de productiviteitsontwikkeling in de afgelopen decennia).

IPSE Studies, TU Delft (in dienstverband)

Besluitvorming, planning, ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud van de stormvloedkering Oosterschelde

Stichting Oosterscheldeboek i.s.m. Rijkswaterstaat en provincie Zeeland

oorzaken van kostenstijging van infrastructurele projecten in longitudinaal perspectief (gedeeltelijk kwantitatief)

Bestuurlijk-juridische afdeling van het hoofdkantoor van de Waterstaat

lange termijn trends in de samenwerking tussen rijksoverheid en bedrijfsleven in de grond-, water- en wegenbouwsector

Bestuurlijk-juridische afdeling van het hoofdkantoor van de Waterstaat

trends en trendbreuken in de financiŽle verhouding tussen het rijk en de lagere overheden in de waterstaatszorg (gedeeltelijk kwantitatief)

Directie Kennis van het hoofdkantoor van de Waterstaat

trends en patronen in de uitgaven van Rijkswaterstaat (kwantitatief)

Directie Kennis van het hoofdkantoor van de Waterstaat

economische structuurveranderingen in de gemeente Rijswijk (gedeeltelijk kwantitatief)

Gemeente Rijswijk

economische structuurveranderingen in de gemeente Gouda (gedeeltelijk kwantitatief)

Gemeente Gouda

het faillissement en de doorstart van autofabrikant DAF (t.b.v. NCRV-documentaire)

Ike Bertels Filmproducties i.s.m. DAF

de totstandkoming en het functioneren van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

ontwikkeling van het waterkwaliteitsbeleid sinds 1970

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

transities in het rivierenbeleid (promotie-onderzoek)

Directie Kennis van het hoofdkantoor van de Waterstaat i.s.m. de TU Delft

lange termijn trends in scheepvaart en havenontwikkeling

Provincie Noord-Holland en provincie Zuid-Holland

het functioneren van de netwerksectoren telecom, gas, elektriciteit, water en openbaar vervoer in de periode 1985-heden. (kwantitatief)

Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft (i.h.k.v.h. onderzoeksprogramma Next Generation Infrastructures)

voor- en nadelen van het compartimenteren van dijkringen bij beperking overstromingsrisico's

Deltares (voorheen WL | Delft Hydraulics)

Plan van aanpak voor de identificatie en analyse van de meest kenmerkende maatschappelijke trends in de periode 1975 - 2005

Nationaal Archief

 

 

Artkelen, interviews en recensies in

 

De Ingenieur

De Levende Natuur

Binnenlands Bestuur (2x)

Nederlands Dagblad

Volkskrant

H20

Land + water (2x)

Lokaal bestuur

De Pers

Tijdschrift voor waterstaatgeschiedenis (2x)

Haarlems Dagblad

Wildlife Magazine

zoeken op deze site