B e l e i d s r e s e a r c h . n l

 

home kennisvelden

projecten

links en downloads contact

 

k e n n i s v e l d e n

Natte en droge infrastructuur, openbare financiën
 

Droge infrastructuur:
•  netwerksectoren (telecom-, gas-, elektriciteit-, drinkwatersector)
•  auto- en spoorwegen, bus, tram, metro

Natte infrastructuur:
•  rivieren, kanalen, havens
•  waterbeleid (waterkwaliteits-, waterkwantiteits-, hoogwaterbeleid)

Openbare financiën:
•  kostenbeheersing infrastructurele projecten
•  financiële verhouding
•  trends en patronen overheidsuitgaven


zoeken op deze site