B e l e i d s r e s e a r c h . n l

 

home kennisvelden

projecten

links en downloads contact

 

O v e r b b e l e i d s r e s e a r c h . n l

Trendanalyses ter ondersteuning van strategische beleidsvorming
 

Beleidsresearch.nl is een onderzoeksbureau dat zich richt op het uitvoeren van strategische verkenningen voor beleidsactoren die verantwoordelijk zijn voor de strategiebepaling op hun beleidsterrein.

Bij het formuleren van strategisch beleid is het voor beleidsmakers noodzakelijk een zo'n volledig mogelijk beeld te hebben van de trends en trendbreuken op hun beleidsveld. Het verrichten van deze trendanalyses, waarbij zowel van kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken gebruik wordt gemaakt, is een van de kernactiviteiten van beleidsresearch.nl. Daarbij is Beleidsresearch.nl vooral actief op de terreinen / kennisvelden: waterstaat, infrastructuur en openbare financiën.

Bij het in kaart brengen van de trends en trendbreuken kijkt beleidsresearch.nl niet alleen naar de korte termijn trends. >>>

meer over trendstudies van beleidsresearch.nl

zoeken op deze site  

klik hier voor meer info over trendstudies van beleidsresearch.nl en een recent voorbeeld daarvan: Strijd om de rivieren. Een longitudinale analyse van het Nederlandse rivierenbeleid